EKR

Mi az az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR)?

 

Sourcing EKR

Európa számos országában (Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Írország, Olaszország, UK, stb.) működő EKR célja, hogy energiahatékonysági beruházások valósuljanak meg törvényi kötelezettség által, melynek célja az energiafogyasztások és a CO2 kibocsátások csökkentése. Hazai cél, hogy 2030-ig 337,2 PJ komulált végsőenergia megtakarítás érjünk el. Ennek érdekében  2021 elején lépett életbe az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), amelynek lényege, hogy az energiaszolgáltatók (villamosenergia-, földgáz-  és üzemanyag-kereskedők és egyetemes szolgáltatók) energiamegtakarításra kötelezettek energia megtakarítást érjenek el az általuk végfelhasználóknak értékesített energia arányában. Ennek érdekében cél, hogy a végső energiafelhasználóknál (lakosság, vállalatok, intézmények) valósuljanak meg energiafogyasztás csökkentésű célú energiahatékonysági projektek, korszerűsítések, beruházások.  Amennyiben a célok nem teljesülnek jelentős mértékű büntetéssel kell számolni a kötelezetteknek.

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer  – Jogszabályi háttér

2021. január 1-ével a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat tv.) módosításával életbe lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR). A rendszer a törvény 12/A fejezetében a 15. §-ban kapott helyet. A törvényt kiegészíti annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklete.

Kötelezettek köre

Villamosenergia- és földgáz-kereskedelmi engedélyesek és egyetemes szolgáltatók, valamint a közlekedési célú üzemanyagot értékesítő gazdálkodó szervezetek kötelesek a két évvel korábban értékesített energiamennyiség arányában számolt energiamegtakarítást elérniük a végső felhasználók körében.

Kedvezményezettek köre

Végső energia felhasználók: Az a természetes személy, vagy szervezet, aki vagy amely saját felhasználásra vásárol energiát (lakosság, vállalatok, állami közintézmények, önkormányzatok és egyéb gazdálkodó és állami szervetek)  

Kötelezettségek mértéke, avagy milyen mértékű energia megtakarításokat kell elérni?

A kötelezettség mértéke az első években szakaszosan emelkedik, 2024-ben eléri a 0,5%-os maximális mértéket, majd 2028-tól szakaszosan csökkenni kezd. A távhőszolgáltatókra nem terjed ki a kötelezettség.

Kötelezettség teljesítésének éve Bázis időszak Megtakarítási célok
(kezelt portfolió %-ában)
Becsült teljes energia
megtakarítási kötelezettség
(TJ/év)
2021 2019 0,05% 300
2022 2020 0,10% 600
2023 2021 0,30% 1800
2024-2027 2022-2025 0,50% 3000
2028 2026 0,35% 2100
2029 2027 0,15% 900
2030 2028 0,05% 300

EKR mint lehetőség és EKR mint kockázat – magas büntetési díjak és rövidebb megtérülési idők

Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetleges büntetés lehetőségének és mértékének  bizonytalansága miatt az energiakereskedők a kockázati felárakat érvényesíthetik az árakban, ami áremelkedést okozhat az energiaárakban, ugyanakkor a végfelhasználóknak számos lehetőséget is jelent, amennyiben kedvezményezetté válik egy végfelhasználó. Amennyiben az EKR keretében az energiahatékonysági projekt elszámolható, úgy jelentős mértékben, akár 20%-60%-kal rövidülhet az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházási projekt megtérülési ideje.

Egy EKR projekt mérföldkövei

  1. BÁNYÁSZAT – Energiahatékonysági Projektek feltárása, kiválasztása, kedvezményezetté válás
  2. ELŐKÉSZÜLET – Megtérülési számítások, finanszírozási lehetőségek, ESCO, pályázatok, TAO kedvezmény lehetősége
  3. MEGVALÓSÍTÁS – Kivitelező kiválasztása, tender folyamat, projektmenedzsment, kivitelezés, nyomon követés
  4. PROJEKT TANÚSÍTÁSA – EKR projekt validálása, EKR audit lebonyolítása, certifikátok (tanúsítások) kiállítása  
  5. CERTIFIKÁTOK ÉRTÉKESÍTÉSE – Tanúsítások értékesítése a kötelezettek számára
  6. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG – EKR projekt lejelentése az MEKH felé
  7. ÉVES NYOMONKÖVETÉS – Megtakarítás mérés