Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Sourcing Hungary Kft. szolgáltatásaival. A Sourcing Hungary Kft. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.  Sourcing Hungary Kft. az olvasók személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A regisztráció során bármely személyes adatát eljuttatja a Sourcing Hungary Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Sourcing Hungary Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig, továbbá marketingcélokra - nyilvántartsa és kezelje.

A Sourcing Hungary Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.